Zasady Konkursu “Uczeń Miesiąca”

Celem konkursu jest wybranie i nagrodzenie uczniów którzy w sposób szczególny wykazują się kultura osobista, wypełnianiem obowiązków uczniowskich i zaangażowaniem w życie klasy i szkoły.

Co miesiąc w każdej klasie będzie wybrany jeden Uczeń Miesiąca (w wyjątkowych przypadkach może być wybranych dwóch uczniów). Jeżeli w danej klasie nie ma kandydata na „Ucznia Miesiąca” w danym miesiącu, wtedy tytuł ten nie jest przyznawany.

Uczeń, który najwięcej razy zostanie „Uczniem Miesiąca”, uzyska tytuł UCZNIA ROKU i otrzyma nagrodę podczas zakończenia roku szkolnego.

ZASADY:

1. Co miesiąc w każdej klasie wybierany jest UCZEŃ MIESIĄCA.

2. Wychowawca dokonuje wyboru na podstawie następujących zasad:

 • językiem obowiązującym w szkole jest język polski!
 • odpowiednie zachowanie:
  • kultura osobista
  • kultura języka
  • szacunek dla nauczycieli i kolegów
  • zachowanie w czasie zajęć szkolnych
 • koleżeńskość
 • obowiązki ucznia:
  • odrabianie prac domowych,
  • aktywność na lekcji
  • przygotowanie i praca na zajęciach

Każdy może zostać Uczniem Miesiąca! 

Zapraszamy do rywalizacji!