Nasza Szkoła

Głównym celem naszej szkoły jest nauczanie dzieci języka polskiego, historii i geografii oraz zapoznanie ich z pięknymi tradycjami i kulturą polską. Należymy do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i realizujemy program nauczania dla szkół polonijnych, który dostosowany jest do potrzeb dzieci uczących się języka polskiego jako drugiego. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Nasza szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne: sportowe (piłka nożna i koszykówka) i plastyczne prowadzone przez Fundację Nowodworską. Uczniowie klasy ósmej przystępują do egzaminu stanowego z jęz. polskiego – LOTE (Language Other Than English). Szkoła posiada własną bibliotekę, uczniowie korzystają z internetu w procesie uczenia się języka polskiego oraz uczestniczą w konkursach szkolnych i międzyszkolnych organizowanych przez CPSD w Ameryce.

Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 10 rano do 1:00 po południu w budynku szkolnym przy Parafii Św. Kazimierza w Yonkers. Zapisujemy dzieci w wieku od 3 do 16 lat.

Przyjdź, zobacz i dołącz do nas…

Zapraszamy serdecznie!