Historia szkoły

Historia polskiej szkoły przy parafii Św. Kazimierza w Yonkers, NY

Język polski zawsze był obecny w parafii Świętego Kazimierza w Yonkers. Był on częścią programu w szkole, która istniała przy kościele, a nauczycielkami były siostry zakonne. Gdy liczba uczniów polskiego pochodzenia zaczęła się zmniejszać i przestano uczyć języka ojczystego, zaistniała potrzeba nauki języka polskiego poza szkoła katolicką. W ten sposób na początku lat 70-tych, z inicjatywy jednego z księży powstała polska szkoła sobotnia. Przez wiele lat zajęcia były prowadzone przez woluntariuszy. Dużą rolę w prowadzeniu szkoły odegrały trzy siostry z rodziny Popławskich, które uczyły i propagowały język polski w środowisku polonijnym. Ostatnią nauczycielką w tej szkole była pani Maria Noworyta – Kis. Koniec lat 80-tych i początek 90-tych to okres, kiedy liczba uczniów drastycznie zmalała i placówkę zamknięto.

W 1992 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza E. Kośnika i pięciu rodzin (Szumny, Sobolak, Kuranowski, Cieszyński i Zabłocki) niedawno przybyłych z Polski reaktywowano szkołę. We wrześniu 1992 roku Maria Konopnicka została patronem polskiej szkoły w Yonkers. W październiku 1992 roku rozpoczęły się pierwsze lekcje. Pierwszym dyrektorem tej placówki został Miłosz Szumny, który poświęcał bardzo dużo czasu i serca sprawom szkoły. Oboje z żona Czesławą byli pierwszymi organizatorami i pracownikami szkoły. Ich syn Piotr, wówczas sześciolatek, był jednym z pierwszych uczniów. Pani Czesia została pierwszą nauczycielką. Gdy Miłosz Szumny zrezygnował z funkcji dyrektora, jego obowiązki przejęła Halina Kosiorowski. Potem kolejno dyrektorami były Urszula Niewójt, Ewa Kamiński, Anna Ogórek i Elizabeth Kuranowski.

Dyrektorem szkoły od roku 2007 jest mgr Alina Gauza. Z każdym rokiem wzrastała liczba uczniów i nauczycieli. Obecnie szkoła liczy 85 uczniów. Opiekę duchową sprawuje o. Rafał Walczyk. Zajęcia odbywają się w soboty od godz. 10 rano do 2 po południu. Zapisujemy dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Głównym celem naszej szkoły jest nauczanie dzieci języka polskiego, historii i geografii oraz zapoznanie ich z pięknymi tradycjami i kulturą polską. Należymy do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i realizujemy program nauczania dla szkół polonijnych, który dostosowany jest do potrzeb dzieci uczących się języka polskiego jako drugiego. Uczniowie klas licealnych przystępują do egzaminu stanowego z jęz. polskiego – LOTE (Language Other Than English). Pomyślnie zdany egzamin daje im kredyty do szkól amerykańskich. Szkoła posiada własną bibliotekę, uczniowie korzystają z Internetu w procesie uczenia się języka polskiego oraz uczestniczą w konkursach szkolnych i międzyszkolnych organizowanych przez CPSD w Ameryce.

W szkole panuje rodzinna atmosfera, gdzie oprócz nauki można rozwijać swoje talenty podczas organizowanych konkursów i zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia plastyczne prowadzi pani Kinga Leśnik z Fundacji Nowodworskiej. Pan Józef Pomoryn jest odpowiedzialny za zajęcia sportowe, gdzie dzieci doskonalą grę w koszykówkę i piłkę nożną. Naszym największym wyzwaniem są inscenizacje teatralne, które przygotowuje klasa najstarsza pod kierunkiem p. Zuzanny Golec. Pani Kinga Leśniak jest odpowiedzialnej za pomoc uczniom w przygotowaniu scenografii. Na wyróżnienie zasługuje inscenizacja „Bitwy pod Grunwaldem “i prezentacja o Wincencie Witosie. Tradycją szkoły jest Konkurs Recytatorski i akademia z okazji Święta Niepodległości Polski. Szkoła jest również zaangażowana w imprezy organizowane przez parafię.

Przy naszej szkole prężnie działa Komitet Rodzicielski, który przy pomocy wszystkich rodziców pomaga przy organizacji różnych imprez szkolnych: Mikołajki, Wigilia, Jasełka, Zabawa Karnawałowa i wycieczki. W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy ciepłe posiłki dla naszych dzieci. Następnym nowym wydarzeniem będzie udział naszej szkoły w programie telewizyjnym Słownik plsko@polski profesora Miodka.