Regulamin ucznia

Regulamin & Obowiązki Ucznia

PSD im. Marii Konopnickiej w Yonkers, NY

Uczeń powinien:

 • posługiwać się językiem polskim podczas lekcji oraz na przerwach, ponieważ
 • język polski jest językiem obowiązującym w polskiej szkole
 • regularnie i punktualnie przychodzić na każde zajęcia szkolne
 • okazywać szacunek oraz słuchać poleceń dyrektora, nauczycieli, księży i rodziców dyżurujących
 • zachowywać się kulturalnie, przyjaźnie i koleżeńsko w stosunku do innych uczniów w szkole
 • podczas lekcji, przerwy oraz po zakończonych lekcjach wychodzić tylko za zgoda nauczyciela
 • przynosić na lekcje zeszyty i książki oraz przybory wymagane przez nauczyciela

Uczeń nie powinien:

 • wychodzić z budynku szkolnego bez opieki dorosłych pod jakimkolwiek pozorem
 • przebywać bez pozwolenia poza klasą (korytarz, schody, toaleta)
 • przynosić do szkoły nieodpowiednie rzeczy (zabawki, gry elektroniczne oraz wszystkie rzeczy niezwiązane z nauka w szkole); nauczyciel ma prawo do skonfiskowania tych rzeczy i przekazania ich po zajęciach rodzicom a nie uczniom
 • używać telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego w czasie zajęć lekcyjnych; telefon musi być wyłączony

Nagrody:

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, pilność, obowiązkowość, wysoką frekwencję, uczeń kwalifikuje się do otrzymania nagrody ustalonej przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

Kary:

Niestosowanie się do regulaminu ucznia pociąga następujące kary:

 • ustne upomnienie przez nauczyciela
 • powiadomienie i wezwanie rodziców
 • rozmowa z dyrektorem szkoły
 • usuniecie ze szkoły, bez zwrotu kosztów

Regulamin uaktualniony we wrześniu 2018r.