Rada Rodziców

Rada Rodzicow:

Przewodniczący:

Zastępca przewodniczącego:  Agnieszka Beckford

Skarbnik:  Edyta Grzelakowski

Dodatkowe Funkcje:

Fotograf:  Edyta Grzelakowski

Kronikarz:: Edyta Grzelakowski

Administrator szkolnej strony internetowej:  Edyta Grzelakowski, Alina Gauza

Administrator szkolnej strony Facebook: Edyta Grzelakowski

Rodzice Klasowi:

Przedszkole: 

Klasa 0: 

Klasa II: 

Klsa IV:    Kamil Walko

Klasa V – VI: Małgorzata McCarthy

Klasa VII– VIII: